Październik 22 2014 05:07:55
Nasze przedszkole
Historia
O patronce
Opis placówki
Wygląd przedszkola
Nasze osiągnięcia
Statut
Pracownicy
Kontakt
Przykłady dobrych praktyk przedszkola
Aktualności
Terminarz uroczystości
Rozkład dnia
Oferta
Z życia przedszkola
Ogłoszenia
Płatności
Nabór do Przedszkola
Grupy
Biedronki
Motylki
Krasnale
Żabki
Zuchy
Nutki
Krasków - Słoneczka
Ligota - Misie
Nawigacja
Artykuły » Nasze przedszkole » Historia
Historia

 

historia

Historia przedszkola

Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku wybudowane zostało w czynie społecznym przez kluczborskie zakłady i przedsiębiorstwa.
Jak podaje pierwsza kronika przedszkolna: w marcu 1964 roku, powołano Społeczny Komitet Budowy Przedszkola nr 5 w Kluczborku. Pierwszym etapem działalności było gromadzenie środków finansowych zainicjowane przez kluczborskie przedszkola, które zorganizowały wspólną zabawę, a uzyskany dochód przekazały na konto Komitetu Budowy.
W dniu 13 stycznia 1968r. dokonano uroczystego otwarcia przedszkola wraz z nadaniem mu imienia Marii Konopnickiej. Przedszkole przeznaczone było na 120 dzieci w pięciu oddziałach (pięć sal), posiadało swój gabinet metodyczny i lekarski, pokój nauczycielski, bibliotekę i dwa hole. Przy salach grup młodszych znajdowały się tarasy, a wokół budynku dwa place zabaw. Jak podaje przedszkolna kronika: przedszkole zostało bardzo dobrze wyposażone, a dzieciom i pracownikom stworzono bardzo dobre warunki.
Od momentu otwarcia placówki mury przedszkola wypełnione były gwarem i dziecięcym śmiechem. To właśnie w tych murach już kilka pokoleń dzieci rozpoczynało swoją edukację. Dla wielu z nich przedszkole kojarzy się z miejscem, gdzie wzięły początek ich pierwsze przyjaźnie, zauroczenia i zainteresowania. Tu rozwijały się pierwsze przejawy ich talentów. Każdy z nich żegnając się z przedszkolem pozostawił w nim cząstkę siebie, w postaci małej "cegiełki" w okazałym dorobku placówki, co nie trudno odnaleźć na kartach kroniki przedszkolnej lub w galerii dyplomów zdobiących hol przedszkola.
Upływający czas oraz przemiany zachodzące w wielu dziedzinach życia wyznaczały nowe zadania edukacji przedszkolnej, wymagały zmian w sposobie funkcjonowania placówki, a także stałej modernizacji obiektu i dostosowania bazy do aktualnych potrzeb.
W wyniku reorganizacji placówek oświatowych na terenie gminy Kluczbork, od 1 września 2006 roku przedszkole funkcjonuje z oddziałami zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej, a jego pełna nazwa brzmi: Publiczne Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej.
Funkcjonowanie współczesnego przedszkola wymaga podejmowania wielu różnokierunkowych działań, nieustannego starania i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. Znaczącą rolę w postrzeganiu placówki w środowisku odgrywa umiejętność współpracy z rodzicami i środowiskiem, a przy okazji kreowanie i umacnianie wizerunku placówki. Przedszkole posiada bogatą gamę różnorodnych zwyczajów i tradycji przedszkolnych, które pielęgnowane przy współudziale dzieci, nauczycieli, rodziców, a nawet członków ich najbliższych rodzin, stają się wspaniałą okazją do stworzenia niepowtarzalnego klimatu placówki.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu organizowany przez przedszkole Festiwalu Przedszkolnych Talentów Muzycznych z cyklu „Śpiewam, tańczę, gram choć niewiele latek mam”. Jest to impreza środowiskowa o zasięgu powiatowym, organizowana co roku w maju (począwszy od 2001r.) , w której biorą dział dzieci z przedszkoli powiatu kluczborskiego.
W ciągu roku organizowane są również różnorodne uroczystości oraz wycieczki, dzięki którym dzieci mają możliwość zdobywania nowych wiadomości drogą bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym.
W dorobku placówki znajduje się wiele dyplomów i podziękowań świadczących o dużym zaangażowaniu w konkursy, przeglądy i zawody organizowane również poza placówką, a także mnóstwo wspaniałych wydarzeń, zapisanych na kartkach przedszkolnych wspomnień w kronice.


Dyrektorzy przedszkola

Maria Sroka 1968 - 1970
Wiesława Kamińska 1970 - 1977
Stanisława Zarzeczna 1977 - 1981
Maria Sroka 1981 - 1982
Barbara Sroślak 1982 - 2002
Jolanta Smolin 2002 - 2008
Grażyna Veselý od 2008

historia1

Wygenerowano w sekund: 0.04 413,589 unikalne wizyty